Vào chơi đảo Hải tặc từ 19h-24h hằng ngày. Nếu bạn đào trúng chỉ Vàng, cuối ngày hệ thống sẽ tổng kết số người trúng vàng.
- Nếu chỉ có 1 người trúng, ZaloPay sẽ gửi thông báo trước 10h sáng hôm sau để hướng dẫn nhận Vàng.
- Nếu có nhiều người trúng, ZaloPay sẽ quy chỉ Vàng thành tiền và chia đều về Ví của những người trúng trước 10h sáng hôm sau.