Bạn có thể mua thuốc tăng lực/thuốc nổ tại cửa hàng hoặc trước khi vào ván chơi. 
Thuốc tăng lực/thuốc nổ chỉ được dùng 1 lần duy nhất trong 1 ván đào vàng. 
Dùng các vật phẩm hỗ trợ bằng cách ấn vào biểu tượng ở dưới màn hình khi đang kéo vật lên.