- Khi chiến thắng cả 5 chặng, bạn sẽ nhận được Vé vàng để cùng chia 1 Tỷ tiền mặt của ZaloPay. Mỗi người tham gia được nhận tối đa 2 Vé Vàng (bạn cần chinh phục lại cả 5 chặng đua lần nữa để nhận).
- Thời gian chia thưởng dự kiến: 06/08/202