- Bạn có thể mua Khiên bảo vệ/Nam châm tại cửa hàng trước khi vào đua. 
- Trên đường chạy, bạn có thể nhặt được Khiên bảo vệ/Nam châm và sẽ được tự động áp dụng ngay lập tức.
- Khiên bảo vệ/Nam châm chỉ được dùng 1 lần duy nhất trong 1 lượt đua. 
- Dùng các vật phẩm hỗ trợ bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên phải khi đang chạy.