Hiện tại ZaloPay không hỗ trợ xuất hóa đơn cho điện thoại trả sau.