Nếu giao dịch của bạn không thành công thì số tiền sẽ được hoàn về ví ZaloPay. 
Nếu bạn nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay

Bạn vui lòng truy cập mục Lịch sử để kiểm tra thông tin tiền vào và giao dịch sử dụng số dư ví (nếu có).
Trong trường hợp bạn không thấy số dư được cộng thêm, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản. Nếu số dư vẫn chưa được cập nhật trong lần đăng nhập mới, xin vui lòng gửi lại yêu cầu đính kèm hình chụp màn hình hiển thị số dư ví và lịch sử giao dịch để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ bạn kịp thời.

Nếu bạn chưa nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay

Giao dịch của bạn sẽ được ZaloPay xử lý hoàn tiền trong vòng 24h, nếu sau thời gian này bạn chưa nhận được tiền hoàn về ví bạn hãy bấm vào phần gửi  yêu cầu bên dưới để ZaloPay hỗ trợ bạn nhé