Bạn thực hiện các bước đơn giản sau để sử dụng Tài Khoản Trả Sau thanh toán dịch vụ trên ví ZaloPay nhé:
  • Bước 1: Chọn dịch vụ bạn cần thanh toán
  • Bước 2: Ở màn hình thanh toán, thay đổi nguồn tiền thành Tài Khoản Trả Sau
  • Bước 3: Nhập mật khẩu để xác nhận để hoàn tất thanh toán dịch vụ