Thông tin của bạn và khoản vay sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho các bên thứ 3 trong quá trình đăng ký vay. Mọi giao dịch thanh toán đều được mã hóa an toàn và bảo mật bởi Ví điện tử ZaloPay.