Khách hàng sẽ không mất phí trong quá trình thanh toán dịch vụ bằng Tài Khoản Trả Sau.