Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản ví ZaloPay qua các kênh sau:


1. Từ tài khoản ATM các ngân hàng liên kết với ZaloPay (gồm toàn bộ các ngân hàng trong danh sách Liên Kết Ngân Hàng, trừ thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB) Để có thể liên kết vào ZaloPay và nạp tiền vào ví, bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking và thanh toán trực tuyến của ngân hàng.

2. Từ thẻ quốc tế Visa/MasterCard Debit của một số ngân hàng.

3. Nhận tiền từ 1 tài khoản ZaloPay khác chuyển đến tài khoản của bạn.

4. Bạn có thể nạp tiền từ Mobile banking/ Internet banking của các ngân hàng Đông Á, TPBank mà không cần liên kết với ví ZaloPay.