Sau khi đã liên kết ZaloPay với thẻ/ tài khoản ngân hàng, bạn có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản ZaloPay theo hướng dẫn như sau:


Bước 1: Tại giao diện chính chọn "Nạp/Rút tiền" (Số dư)

Bước 2: Chọn "Rút tiền"

Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và nhập số tiền cần rút

Bước 4: Nhập mật khẩu thanh toán để hoàn tất giao dịch


Hiện ZaloPay chưa hỗ trợ rút tiền với tất cả thẻ trong danh sách Ngân hàng chỉ hỗ trợ nạp tiền và hầu hết thẻ Visa/MasterCard/JCB (chỉ hỗ trợ rút tiền với thẻ trong danh sách Ngân hàng liên kết). Với các thẻ có số tài khoản, bạn có thể dùng tính năng chuyển tiền đến số tài khoản của ZaloPay để chuyển số tiền trong ví đến ngân hàng bạn sử dụng. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập mục “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển tiền đến tài khoản” hoặc “Chuyển tiền đến thẻ ngân hàng”