Ứng dụng ZaloPay:

Hiện ZaloPay hỗ trợ 2 hình thức đăng nhập: bằng tài khoản Zalo và bằng số điện thoại ZaloPay. 
- Để đăng nhập bằng tài khoản Zalo, bạn chỉ cần nhấn chọn "Đăng nhập với Zalo".
- Để đăng nhập bằng số điện thoại ZaloPay, thao tác như sau:
    + Bước 1: Chọn "Đăng nhập với số điện thoại"
    + Bước 2: Nhập số điện thoại ZaloPay và nhấn "Tiếp tục"
    + Bước 3: Nhập thông tin OTP được gửi từ ZaloPay
    + Bước 4: Nhập mật khẩu thanh toán

* Xin lưu ý: với hình thức đăng nhập bằng số điện thoại, thuê bao đăng ký ZaloPay cần đang có thể sử dụng bình thường và bạn cần nhớ mật khẩu thanh toán ZaloPay.

ZaloPay trên Zalo:

- Để đăng nhập ZaloPay trên Zalo, thao tác như sau:
    + Bước 1: Đăng nhập vào Zalo, chọn mục "Khám phá"
    + Bước 2: Chọn ứng dụng "Ví ZaloPay" ở thư mục Tiện ích
    + Bước 3: Tự động đăng nhập vào màn hình chính của ZaloPay

* Xin lưu ý: với hình thức đăng nhập ZaloPay trên Zalo, để có thể sử dụng toàn bộ chức năng của ứng dụng, ZaloPay khuyến khích khách hàng liên kết số điện thoại, liên kết ngân hàng và định danh tài khoản để sử dụng tốt nhất.