Tại giao diện ứng dụng ZaloPay, bạn thực hiện theo các bước sau. 


Đối với đăng nhập bằng Zalo

Bước 1: Mở ứng dụng ZaloPay trên điện thoại, chọn "Đăng nhập với Zalo" 

Bước 2: Nhập số điện thoại xác thực ZaloPay tại ô "Nhập số điện thoại"

* Lưu ý: số điện thoại ZaloPay chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản ZaloPay

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP (được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại bạn vừa điền ở bước 2) để xác thực số điện thoại

Bước 4: Tạo Mật khẩu thanh toán (MKTT) bằng cách nhập 6 chữ số theo ý bạn

Bước 5: Xác nhận lại MKTT

Bước 6: Quay về màn hình Trang chủ, hoàn tất các bước đăng ký.


Đối với đăng nhập với số điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng ZaloPay trên điện thoại, chọn "Đăng nhập với số điện thoại" 

Bước 2: Nhập số điện thoại xác thực ZaloPay tại ô "Nhập số điện thoại"

* Lưu ý: số điện thoại ZaloPay chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản ZaloPay

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP (được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại bạn vừa điền ở bước 2) để xác thực số điện thoại

Bước 4: Tạo Mật khẩu thanh toán (MKTT) bằng cách nhập 6 chữ số theo ý bạn

Bước 5: Xác nhận lại MKTT

Bước 6: Xác thực liên kết tài khoản với Zalo, chọn "liên kết ngay" để liên kết tài khoản ZaloPay của bạn với Zalo


Bước 7: Quay về màn hình Trang chủ, hoàn tất các bước đăng ký.