Để đăng xuất tài khoản ZaloPay bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn mục "Cá nhân"

Bước 2: Chọn vào "Thiết lập bảo vệ tài khoản "

Bước 3: Chọn vào "Đăng xuất " để thoát khỏi ứng dụng


Lưu ý: để đảm bảo an toàn cho tài khoản, tránh việc người khác có thể truy cập vào tài khoản của bạn không hợp pháp, bạn vui lòng đăng xuất tài khoản Zalo. 

(Click mục Thêm ->Cài đặt-> Chọn "Đăng xuất tài khoản") hoặc liên hệ bộ phận CSKH của ZaloPay qua số 1900545436 để yêu cầu tạm khóa tài khoản ví điện tử ZaloPay nếu tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng.