Nếu bạn đang đăng ký tài khoản ZaloPay nhưng nhận được thông báo “Số điện thoại đã được đăng ký” nghĩa là số điện thoại bạn nhập đã từng được dùng để tạo tài khoản ZaloPay trước đó.

Trường hợp bạn có nhiều tài khoản Zalo, hãy thử đăng nhập từng tài khoản Zalo để xem Zalo nào đang liên kết với ZaloPay số điện thoại bạn muốn truy cập. Bạn cũng có thể sử dụng hình thức đăng nhập bằng số điện thoại để truy cập vào tài khoản ZaloPay và sử dụng bình thường.

Nếu cần hỗ trợ thêm chi tiết về tài khoản, nhằm mục đích bảo đảm an toàn thông tin tài khoản, bạn hãy liên hệ tổng đài ZaloPay 1900545436.