Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tiện ích “Thanh Toán Hoá Đơn”

Bước 2: Chọn “Thêm hoá đơn mới” >> “Điện”/“Nước”/“Internet”/“Truyền hình” theo nhu cầu của bạn

Bước 3: Chọn nhà cung cấp và nhập mã hoá đơn cần thanh toán

Bước 4: Kiểm tra số tiền, kỳ nợ cước, tên chủ hoá đơn, sau đó chọn “Xác nhận” nếu các thông tin đều chính xác

Bước 5: Chọn nguồn tiền thanh toán và chọn “Xác nhận thanh toán”