Để thay đổi mật khẩu thanh toán tài khoản ZaloPay, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn "Cá Nhân"
Bước 2: Chọn "Mật khẩu và bảo mật" hoặc "Thiết lập tài khoản”
Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu” hoặc “Thay đổi mật khẩu thanh toán”
Bước 4: Nhập Mật khẩu thanh toán cũ 
Bước 5: Nhập Mật khẩu mới và xác nhận lại Mật khẩu mới
Bước 6: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại của bạn
Bước 7: Nhập mã OTP vừa nhận được
Bước 8: Đổi mật khẩu thanh toán thành công

Lưu ý khi đặt Mật khẩu thanh toán:
  • Tránh đặt Mật khẩu thanh toán liên quan đến thông tin cá nhân như: ngày sinh nhật, số Chứng minh nhân dân, số điện thoại.
  • Không nên sử dụng chung Mật khẩu thanh toán đăng ký với ngân hàng hoặc các sản phẩm khác. 
  • Định kỳ thay đổi Mật khẩu thanh toán mỗi 3 tháng/1 lần.


Trường hợp bạn đã quên mật khẩu thanh toán của ZaloPay, bạn hãy tham khảo giải pháp tại đây.