Một số lưu ý về việc gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân và chân dung khi thực hiện định danh:


1. Lưu ý về hình chân dung:

- Là hình chụp thực tế và thấy rõ mặt.


- Ảnh chụp chính diện, không đeo kính mát.


- Hình chụp chân dung và hình trên giấy tờ tùy thân phải cùng 1 người.


- Hình ảnh không được chỉnh sửa/photoshop.2. Lưu ý về giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu Việt Nam):

- Giấy tờ tùy thân phải đầy đủ thông tin theo quy định và còn hạn sử dụng (tính chính xác theo ngày/tháng/năm).

+ CMND: 15 năm kể từ ngày cấp

+ Căn cước: Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

+ Hộ chiếu: 10 năm kể từ ngày cấp.

- Thông tin số (CMND/căn cước/hộ chiếu) phải trùng với thông tin bạn cung cấp

- Hình ảnh CMND/căn cước chụp đầy đủ các góc mặt trước và mặt sau. Hình ảnh hộ chiếu phải chụp đầy đủ (Trang cung cấp thông tin nhận dạng và trang mộc đỏ có chữ ký người cấp).

- Thông tin trên chứng minh cần đầy đủ, rõ ràng, không có dấu hiệu chỉnh sửa.