Hiện tại ZaloPay chỉ hỗ trợ định danh tài khoản bằng chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu được phát hành bởi nhà nước Việt Nam, chưa hỗ trợ bất cứ loại giấy tờ nào khác (kể cả hộ chiếu được phát hành bởi nhà nước nước ngoài).