Để thay đổi thông tin giấy tờ tuỳ thân đã định danh trên ZaloPay, bạn vui lòng truy cập mục Trung tâm hỗ trợ >> Gửi yêu cầu hỗ trợ >> Tạo yêu cầu mới >> chọn Tài khoản >> Đổi thông tin cá nhân. Bạn cũng có thể dùng đúng số điện thoại đăng ký ZaloPay liên hệ tổng đài 1900545436 để được hỗ trợ.Khi hỗ trợ đổi giấy tờ tuỳ thân định danh, ZaloPay sẽ yêu cầu bạn cung cấp hình ảnh hoặc thông tin về giấy tờ cũ và hình ảnh giấy tờ mới để thực hiện đối chiếu.

ZaloPay chỉ đang hỗ trợ định danh bằng 1 trong 3 loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân và hộ chiếu được nhà nước Việt Nam cấp.