ZaloPay có thể được đăng nhập bằng 1 trong 2 hình thức: số điện thoại hoặc tài khoản Zalo. Do đó, khi đã xoá tài khoản Zalo, bạn sẽ không thể đăng nhập ZaloPay thông qua tài khoản Zalo, nhưng vẫn có thể đăng nhập bằng số điện thoại xác thực ZaloPay.

- Để đăng nhập bằng số điện thoại ZaloPay, thao tác như sau:

    + Bước 1: Chọn "Đăng nhập với số điện thoại"

    + Bước 2: Nhập số điện thoại ZaloPay và nhấn "Tiếp tục"

    + Bước 3: Nhập thông tin OTP được gửi từ ZaloPay

    + Bước 4: Nhập mật khẩu thanh toán

* Xin lưu ý: với hình thức đăng nhập bằng số điện thoại, thuê bao đăng ký ZaloPay cần đang có thể sử dụng bình thường và bạn cần nhớ mật khẩu thanh toán ZaloPay.


Trường hợp bạn đã xoá tài khoản Zalo cũ, hiện không thể truy cập ZaloPay và bạn có nhu cầu sử dụng Zalo và ZaloPay đồng bộ số điện thoại, vui lòng dùng đúng số điện thoại ZaloPay liên hệ tổng đài 1900545436 để được hỗ trợ.