Mỗi thiết bị chỉ có thể đăng nhập vào một tài khoản ZaloPay tại một thời điểm.

Để đăng nhập vào tài khoản ZaloPay trên cùng một thiết bị, bạn cần phải đăng xuất tài khoản ZaloPay đang đăng nhập, sau đó đăng nhập vào tài khoản ZaloPay mới.


Có 2 hình thức đăng nhập ZaloPay: thông qua số điện thoại hoặc thông qua Zalo.

Nếu chọn hình thức đăng nhập thông qua Zalo, bạn cần đăng nhập tài khoản Zalo kết nối với ZaloPay trước, sau đó chọn "Đăng nhập với Zalo" trên ZaloPay.