Hiện tại Zalo và ZaloPay là 2 tài khoản độc lập nên khi thay đổi số điện thoại đăng ký Zalo thì số điện thoại ZaloPay sẽ không thay đổi theo,


Bạn có thể chủ động đổi số điện thoại ZaloPay theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Trên ứng dụng Zalo:
B1: Chọn mục "Khám phá" (biểu tượng 4 hình vuông)
B2: Chọn tiện ích "Ví ZaloPay"
B3: Nhấn chọn mục "Cá nhân"
B4: Chọn dòng "Thiết lập tài khoản"
B5: Chọn "Thay đổi số điện thoại" và làm theo hướng dẫn

Cách 2: Trên ứng dụng ZaloPay
B1: Đăng nhập vào tài khoản ZaloPay muốn đổi số điện thoại
B2: Chọn mục "Cá nhân"
B3: Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
B4: Chọn "Thay đổi số điện thoại" làm theo hướng dẫn


Nếu bạn gặp khó khăn không thể thao tác theo hướng dẫn  hãy bấm vào ĐÂY chọn vấn đề bạn đang gặp khó khăn để ZaloPay hỗ trợ bạn nhé