Khi có nhu cầu khoá tài khoản ZaloPay, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ (nội dung: "Yêu cầu khoá tài khoản ZaloPay") hoặc liên hệ tổng đài 1900545436 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Khi liên hệ tổng đài, ZaloPay khuyến khích bạn sử dụng đúng số điện thoại ZaloPay để thuận tiện hỗ trợ. Tuy nhiên trong các tình huống cần khoá ví khẩn cấp, bạn có thể dùng số điện thoại của người thân, bạn bè để liên hệ.