Để mở khoá một tài khoản ZaloPay đang bị tạm khoá, bạn cần dùng đúng số điện thoại đăng ký ZaloPay liên hệ tổng đài 1900545436, tổng đài viên sẽ xác minh thông tin và hỗ trợ chi tiết.