Hiện ZaloPay chưa hỗ trợ huỷ tài khoản đã được tạo trên hệ thống. Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng tài khoản và muốn bảo đảm an toàn, bạn hãy gửi yêu cầu trên ứng dụng yêu cầu đóng tài khoản ZaloPay đã tạo. Khi yêu cầu đóng tài khoản bạn cần đảm bảo đã huỷ liên kết các nguồn tiền, thanh lý số dư tài khoản và không còn giao dịch treo chờ xử lý. ZaloPay sẽ xác thực yêu cầu, thực hiện đóng tài khoản và thông báo đến Bạn trong vòng 6 tháng.

Trong thời gian này, khi có nhu cầu sử dụng lại thì bạn liên hệ tổng đài 1900545436 để yêu cầu tiếp tục sử dụng. Sau thời hạn này, tài khoản của bạn sẽ hoàn toàn bị đóng và không thể truy cập được nữa.