Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Mua thẻ ĐT"


Bước 2: Chọn nhà mạng bằng cách nhấp vào logo tương ứng
Bước 3: Chọn mệnh giá thẻ, số lượng sau đó nhấn "Mua ngay"


Bước 4: Chọn nguồn tiền và bấm "Xác nhận giao dịch" để thanh toán