Với vé xem phim mua qua tiện ích Vé phim của ZaloPay hoặc ứng dụng TIX:

1. Mã vé có thông tin QR code: bạn đến trực tiếp vị trí soát vé và quét mã để vào rạp (không cần in vé cứng).

2. Mã vé không có thông tin QR code: bạn đến quầy mua vé và cung cấp thông tin mã vé để nhân viên in vé cứng.