Khi bạn thanh toán vé phim và đã bị trừ tiền nhưng chưa nhận được mã vé, bạn vui lòng chờ trong 15 phút để rạp xử lý giao dịch của bạn. Sau 15 phút mà bạn vẫn chưa nhận được mã vé, vui lòng liên hệ ngay đến tổng đài 1900545436 để được hỗ trợ kịp suất chiếu.