Hiện tại ZaloPay chưa hỗ trợ tích điểm thành viên của Rạp khi mua vé qua ZaloPay.