Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Vé máy bay"

Bước 2: Chọn điểm đi, điểm đến

Bước 3: Chọn loại vé "Khứ hồi" hoặc "Một chiều", ngày đi, ngày về, số lượng vé, hãng bay và nhấn tìm chuyến bay. 

Bước 4: Chọn giờ bay của lượt đi và lượt về, nhấn đặt vé

Bước 5: Nhập thông tin hành khách, thông tin liên hệ rồi bấm "Tiếp tục" 

Bước 6: Kiểm tra thông tin đặt vé và nhấn thanh toán, chọn nguồn tiền, kiểm tra thông tin và xác nhận thanh toán 


Sau khi giao dịch thành công, Bạn cũng có thể xem lại mã đặt chỗ khi vào xem chi tiết giao dịch trong mục "Danh sách vé" chọn Vé của tôi


Ghi chú: Nếu bạn chưa thanh toán ngay thì bạn cũng có thể xem lại mã giữ chỗ khi vào xem chi tiết giao dịch trong mục "Danh sách vé" chọn Vé khác. Sau đó tiến hành thanh toán trước khi kết thúc thời gian giữ chỗ.