Bước 1: Từ màn hình chính của ZaloPay, chọn tính năng "UniPass"

Bước 2: Chọn mục "Liên kết ví" và nhập mật khẩu thanh toán để liên kết tài khoản UniPass với ZaloPay

Bước 3: Khi sử dụng dịch vụ xe buýt, cung cấp mã QR UniPass để thanh toán