Bạn có thể thanh toán bằng một trong 3 cách sau: 

1. Thanh toán bằng tiền mặt/vé tập: Thả tiền vào thùng, nhận biên nhận từ máy in 

2. Thanh toán bằng NFC: Bạn chỉ cần quẹt thẻ NFC trên thiết bị đầu đọc của xe Bus 

3. Thanh toán bằng QR code, Bạn thực hiện theo cách sau: 

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Uni Pass" 

Bước 2:  Đăng nhập tài khoản Uni pass 

Bước 3: Chọn mục "Vé điện tử" màn hình sẽ hiển thị mã QR code 

Bước 4: Quét mã QR code trên thiết bị đầu đọc của xe Bus