Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tính năng "Nạp 3G/4G" 


Bước 2: Chọn số điện thoại cần nạp và mệnh giá nạp (nên kiểm tra lại nhà mạng nếu thuê bao đã chuyển mạng giữ số)


Bước 3: Chọn nguồn tiền, xác nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch