Cách nhanh nhất để giải quyết tình huống là bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ mà bạn thanh toán trên ZaloPay để phản ánh và được hỗ trợ. 

Trong trường hợp này, bạn hãy liên hệ trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ Tiki - Hotline: 19006035