Theo nhóm người dùng, ZaloPay có 3 loại chương trình khuyến mãi thông dụng nhất:

- Dành cho khách hàng lần đầu thanh toán qua ZaloPay

- Dành cho khách hàng lần đầu thanh toán một loại dịch vụ cụ thể qua ZaloPay

- Dành cho tất cả khách hàng sử dụng ZaloPay


Theo hình thức khuyến mãi, ZaloPay có 3 loại thông dụng nhất:

- Giảm giá trực tiếp trên đơn hàng

- Hoàn tiền sau khi thanh toán

- Tặng thẻ khuyến mãi (voucher)

Theo cách thức khuyến mãi, ZaloPay có 4 loại thông dụng nhất:

- Tự động được áp dụng khuyến mãi khi tài khoản thoả thể lệ

- Áp dụng thẻ khuyến mãi (voucher)

- Nhập mã khuyến mãi

- Chia sẻ thông tin khuyến mãi

 

Bạn vui lòng truy cập mục “Ưu đãi” trên ứng dụng ZaloPay để xem các ưu đãi đang có, nhấn chọn chương trình khuyến mãi bạn quan tâm và xem thể lệ, sau đó thực hiện theo đúng thể lệ để tham gia chương trình.