Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn vào mục “Ví Ưu Đãi” để xem toàn bộ voucher mà bạn đang có và thời hạn sử dụng.

Bước 2: Chọn dịch vụ được áp dụng voucher và tiến hành thanh toán. Quà tặng sẽ tự động áp dụng cho đơn hàng thanh toán khi có voucher phù hợp tương ứng.

Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn hàng thanh toán đã áp dụng voucher và được giảm giá phù hợp. Nếu đơn hàng chưa được giảm giá mà bạn đã xác nhận thanh toán thì voucher sẽ không được áp dụng cho đơn hàng và bạn phải trả nguyên giá trị đơn hàng.

Bước 4: Xác nhận thanh toán