Mỗi chương trình khuyến mãi của ZaloPay đều có các yêu cầu mà bạn phải thực hiện đúng theo đó thì mới nhận được khuyến mãi. Bạn vui lòng kiểm tra lại thể lệ chương trình đang tham gia để xem tài khoản hoặc thao tác của bạn có thoả mãn các yêu cầu hay không:


Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng bấm vào mục "Ưu đãi"

Bước 2: Chọn đúng khuyến mãi bạn muốn tham gia để xem thông tin chi tiết về thể lệ chương trình

Bước 3: Kiểm tra xem tài khoản hoặc giao dịch của bạn có đúng theo các yêu cầu trong thể lệ hay không


Nếu vẫn có thắc mắc, vui lòng gửi thông tin cho bộ phận hỗ trợ của ZaloPay, kèm với các thông tin:

- Tên chương trình

- Mã giao dịch