Hiện tại, khi thanh toán qua ZaloPay, bạn có thể thanh toán hóa đơn Internet cho những nhà cung cấp sau:

1. FPT Telecom

2. HTV - TMS

3. Newlife - Nam Saigon

4. SPT

5. VNPT Toàn quốc