Hiện tại, khi thanh toán qua ZaloPay, bạn có thể thanh toán hóa đơn truyền hình của nhà cung cấp sau:

1. HTVC

2. MobiTV (Truyền hình An Viên)

3. SCTV Hồ Chí Minh

4. VTVCab

5. VNPT Toàn quốc

6. Truyền hình K+