Để xem lại thẻ đã mua, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Mua thẻ ĐT" 
Bước 2: Chọn "Xem thẻ ĐT đã mua" để Kiểm tra lịch sử và thông tin thẻ.