Nếu bạn thực hiện chuyển tiền đến số thẻ/số tài khoản ngân hàng mà ví ZaloPay đã bị trừ tiền nhưng tài khoản thụ hưởng chưa nhận được, bạn hãy truy cập mục "Lịch sử" trên ứng dụng, chọn vào giao dịch chuyển tiền trên và kiểm tra dòng trạng thái:


1. Trạng thái "Thành công"

Giao dịch đã hoàn thành, ZaloPay chắc chắn đã chuyển tiền đến ngân hàng nhận.

Thông thường, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản thụ hưởng ngay sau khi giao dịch được thực hiện. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào quy trình của ngân hàng nhận, tài khoản thụ hưởng có thể được cập nhật tiền chậm hơn, trễ nhất sau 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ nghỉ).

Bạn cũng hãy báo người nhận kiểm tra lại sao kê tài khoản thụ hưởng, đối chiếu bằng thông tin mã đơn hàng (thể hiện trong chi tiết giao dịch trên ứng dụng ZaloPay).


Nếu quá 3 ngày làm việc mà tài khoản thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền, bạn vui lòng xin sao kê tài khoản thụ hưởng từ ngày phát sinh giao dịch đến thời điểm xuất sao kê, sau đó gửi đến địa chỉ email hotro@zalopay.vn và nêu rõ giao dịch bạn cần kiểm tra để ZaloPay có thể đối soát chi tiết với hệ thống ngân hàng về giao dịch.


2. Trạng thái "Đang xử lý"

Giao dịch chưa hoàn thành, ZaloPay cần kiểm tra thêm với ngân hàng thụ hưởng để có kết quả chính xác. Thông thường ngân hàng sẽ cung cấp kết quả trong vòng 2 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ nghỉ):

- Nếu ngân hàng nhận được tiền, số tiền sẽ được cộng vào tài khoản thụ hưởng (cũng trong tối đa 2 ngày làm việc tính từ ngày bạn chuyển tiền).

- Nếu ngân hàng không nhận được, hệ thống sẽ hoàn tiền về ví ZaloPay của bạn.

 

Bạn hãy yên tâm chờ đủ 2 ngày làm việc để hệ thống cập nhật trạng thái và không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.