Thông tin nhắc chuyển tiền không giới hạn thời gian tồn tại trên hệ thống.

Bạn có thể kết thúc nhắc chuyển tiền bất kỳ lúc nào, thao tác như sau:

- Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tiện ích “Nhắc chuyển tiền”

- Bước 2: Chọn icon đồng hồ góc trên tay phải để vào lịch sử nhắc chuyển tiền

- Bước 3: Chọn mục “Đã tạo”

- Bước 4: Chọn nhóm nhắc chuyển tiền muốn đóng

- Bước 5: Chọn icon ba chấm góc trên tay phải và chọn “Đóng chia tiền”/”Ngưng đòi nợ”

- Bước 6: Chọn lý do đóng và hoàn tất nhắc chuyển tiền.