Người nhận tiền thao tác:

- Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Nhận tiền"

- Bước 2: Màn hình hiện ra 01 QR code nhận tiền của bạn

- Bước 3: Dùng mã này để chia sẻ cho bạn bè và người cần chuyển tiền cho bạn 


Người chuyển tiền thao tác:

- Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Thanh toán"

- Bước 2: Màn hình hiện ra ô quét QR code

- Bước 3: Thực hiện quét mã QR của người nhận, nhập số tiền cần chuyển

- Bước 4: Xác thực Mật khẩu thanh toán của ZaloPay và hoàn tất chuyển tiền.


Ngay sau khi người chuyển hoàn tất giao dịch chuyển tiền, người nhận sẽ nhận được tiền trong tài khoản ZaloPay của mình kèm với tin nhắn thông báo trong ứng dụng.