Trường hợp giao dịch đã thành công nhưng hóa đơn nước chưa được gạch nợ, cách hỗ trợ nhanh nhất để giải quyết tình huống này là bạn có thể liên hệ trực tiếp cho công ty cung cấp nước để được kiểm tra và gạch nợ hóa đơn. Thông tin bộ phận CSKH của các công ty cung cấp nước tương ứng như bên dưới:


1. Cấp nước Nhơn Trạch: 02513560574

2. Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu: 02543595959

3. Cấp nước Bến Thành: 02838299331

4.Cấp nước Cần Thơ: 02923810188

5.Cấp nước Cao Bằng: 02063852307

6. Cấp nước Chợ Lớn: 02838552354

7. Cấp nước Đà Nẵng: 02363696632

8. Cấp nước Đồng Nai: 02513843316

9. Cấp nước Gia Định: 02838412656

10. Cấp nước Hải Phòng: 02253745377

11. Cấp nước Huế: 02343815555

12. Cấp nước Long Khánh: 02513877241

13. Cấp nước Nhà Bè: 02854122499

14. Cấp nước Phú Hòa Tân: 02838550532

15. Cấp nước Sơn La: 02123852533

16. Cấp nước Tân Hòa: 02838558563

17. Cấp nước Thủ Đức: 02838960240

18. Cấp nước Trung An: 02835931001

19. Công ty cổ phần VIWACO: 02462511520

20. Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông Thôn: 02837611922