- Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Lì xì"

- Bước 2: Chọn "Lì xì ngay"

- Bước 3: Có 02 loại lì xì: "Bằng nhau" và "May mắn"

- Bước 4: Chọn danh sách các tài khoản ZaloPay bạn muốn lì xì

- Bước 5: Chọn danh sách người nhận lì xì

. Nếu chọn lì xì "Bằng nhau": Nhập số tiền bạn muốn lì xì cho mỗi bao

. Nếu chọn lì xì "May mắn": Nhập tổng số tiền bạn cần lì xì cho cả nhóm. Với tính năng này, các thành viên trong nhóm sẽ nhận được tiền lì xì ngẫu nhiên, không giống nhau.

. Chọn loại mẫu bao lì xì và lời chúc

- Bước 6: Thực hiện "Gửi lì xì"

- Bước 7: Xác nhận Mật khẩu thanh toán của ZaloPay và hoàn tất Lì xì.


Ngay sau khi bạn hoàn tất giao dịch lì xì, người nhận sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng và thực hiện mở lì xì để nhận tiền mừng trong tài khoản ZaloPay.

Trong vòng 72 giờ, người nhận cần mở bao lì xì, nếu không số tiền đã chuyển sẽ tự động được hoàn trả vào tài khoản của người gửi.