Trường hợp giao dịch đã thành công nhưng hóa đơn internet chưa được gạch nợ, cách hỗ trợ nhanh nhất để giải quyết tình huống này là bạn có thể liên hệ trực tiếp cho công ty ung cấp dịch vụ để được kiểm tra và gạch nợ hóa đơn. Thông tin bộ phận CSKH của các công ty ung cấp dịch vụ tương ứng như bên dưới: 


1. FPT Telecom: 19006600

2. HTV - TMS: 19001789

3. Newlife - Nam Saigon: 02854111222

4. SPT: 18007116

5. VNPT Toàn quốc: 18001091