Bạn kiểm tra lại "Số điện thoại sử dụng" có phải là số điện thoại đăng ký xác thực tài khoản ZaloPay đồng thời cũng phải là với số điện thoại đăng ký nhận OTP với Ngân hàng không? Nếu:

- Đúng. Bạn thao tác vào "Trang chủ" trang Internet Banking của Vietcombank. Chọn "Tiện ích gia tăng" và "Ngừng dịch vụ ví điện tử". Nhập thông tin như yêu cầu và xác nhận. Sau khi ngừng dịch vụ ví điện tử thành công, bạn thực hiện liên kết lại tài khoản Vietcombank.

- Không đúng. Bạn thực hiện liên kết lại tài khoản Vietcombank và nhập đúng số điện thoại.