Bạn có thể hủy ngân hàng đã liên kết bằng 2 cách:

Cách 1: Chọn biểu tượng "Liên Kết Ngân Hàng" trên Trang Chủ
  • Bước 1: Vào biểu tượng "Liên Kết Ngân Hàng" trên Trang Chủ
  • Bước 2: Chọn 1 ngân hàng bạn cần hủy liên kết
  • Bước 3: Kéo xuống cuối chọn "Hủy liên kết"


Cách 2: Chọn "Ngân Hàng" trên tab Cá Nhân
  • Bước 1:  Chọn "Ngân Hàng" trên tab Cá Nhân 
  • Bước 2: Chọn 1 ngân hàng bạn cần hủy liên kết
  • Bước 3: Kéo xuống cuối chọn "Hủy liên kết"