Cách nhanh nhất để giải quyết tình huống là bạn có thể liên hệ trực tiếp cho hãng bay mà bạn mua vé để được hỗ trợ kịp thời qua các kênh liên hệ sau:

- Gotadi: 19009002 

- Bamboo: 19001166

- Vietjet: 19001886